Czechoslovak forum

Ahoj, je tady někdo kdo má Form 1 nebo Form 2 a chce se podělit o zkušenosti.
Hlavně jak snížit provozní náklady -).
Radovan

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.